Mihai Chiroiu #rector

 Politehnica are nevoie de un rector nou, tanar, profesionist, cu viziune moderna. 

mihai.chiroiu@unstpb.ro
0 +
Cursanti
0
Proiecte cercetare
0 +
Proiecte de licenta/master coordonate
0 ani
activitate cadru didactic

Calendar intalniri

în curs de actualizare

Luni, 4 Decembrie 2023, ora 11:00, PR105
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Marți, 5 Decembrie 2023, ora 11:00, A05
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Miercuri, 6 Decembrie 2023, ora 11:00, EH 017
Facultatea de Energetică
Joi, 7 Decembrie 2023, ora 10:00, EC201
Facultate de Inginerie Electrică
Vineri, 8 Decembrie 2023, ora 11:00, CJ102.
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Luni, 11 Decembrie 2023
Centrul universitar Pitești
Marți, 12 Decembrie 2023, ora 11:30, AN206
Departamentul de Metode şi Modele Matematice
Marți, 12 Decembrie 2023, ora 16:00, L022
Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii
Marți, 12 Decembrie 2023, ora 18:00, BN211
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
Miercuri, 13 Decembrie 2023, ora 14:00, AN 026
Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Curriculum Vitae

Conferențiar Universitatea POLITEHNICA din București
30/09/2019 – În curs
În cadrul Departamentului de Calculatoare, Facultatea de Automatică și Calculatoare, susțin următoarele cursuri: Rețele Locale (anul 3), Testarea Securității Sistemelor de Calcul (anul 4), Securizarea Rețelelor cu Echipamente Dedicate (master anul 1) și Cyberdefence and Cyberintelligence (engleză, master anul 1).
Doctor în Calculatoare și Tehnologia Informației Facultatea Automatică și Calculatoare, UPB
28/02/2011 – prezent
Doctor în Calculatoare și Tehnologia Informației, CISCO & Microsoft Certified Specialist, Certified Ethical Hacker
Responsabil program postuniversitar Auditor securitate cibernetică
01/10/2022 – În curs
• am creat un program postuniversitar in colaborare cu CompTIA și EC-COUNCIL
• certificările incluse în program sunt: Security+, CySA, CEH, CHFI
• predau de obicei cursurile de CompTIA Security+
Director de proiecte și granturi:
2017 – prezent
•GEX 2017 – Nr contract 19/25.09.2017, Buget total: 22.000 RON
• Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetica (ATLAS)” – (Nr. 17PCCDI/2018 – UEFISCDI), Buget total: 5.287.055 RON (https://www.security-hub.ro/)
• Canal securizat intre dispozitivele I/O si unitatea de procesare pentru extinderea securității software (SABOTORE ) – (Nr. 30PTE/2020 – UEFISCDI), Buget total: 1701798 RON (https://www.sabotore.ro)

O variantă a CV-ului meu este acum disponibilă online.

Declarația mea de necolaborare cu poliția politică este acum disponibilă online.

Ce fel de rector voi fi?

Voi fi un rector prezent în comunitate. Voi fi prezent fizic, online și în continuă legătură cu
membrii comunității noastre, cu cadrele didactice și cercetătorii, studenții și personalul
administrativ

Vizite in comunitate

Voi efectua cel puțin o vizită pe an pentru discuții cu comunitatea, în cadrul fiecărei
facultăți din cadrul universității noastre.

Un rector prezent

Voi stabili un interval de două ore pe săptămână în care voi fi prezent pentru orice
discuții neplanificate.

Calendar public

Voi furniza un calendar online public al activităților mele și posibilitatea stabilirii de
întâlniri în intervalele de lucru disponibile.

Usor de contactat

Voi răspunde personal întrebărilor și solicitărilor membrilor comunității adresate prin e-mail sau în scris, în cel mai scurt timp posibil.

Sustinerea initiativelor

Voi realiza un concurs de tipul “Inițiativa anului” la care orice membru al comunității
se poate înscrie, un concurs care să încurajeze și să recompenseze inițiative la
nivelul universității, pe fiecare palier: administrativ, de infrastructură, de digitalizare.

Partener cu mediul economic

Voi lucra activ la obținerea unui statut de tipul “nivel înalt de încredere” din partea
mediului economic și comercial.

Obiective strategice

În centrul programului managerial trebuie să fie studenții, cadrele didactice universitare și cercetătorii. De asemenea, personalul administrativ va primi susținerea rectoratului și va fi consultat permanent, pentru îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de lucru și a eficienței.

Reformă administrativă

Reformă administrativă pentru scurtarea timpului necesar semnării actelor prin crearea serviciilor de administrare universitară la nivelul fiecărei facultăți.

Venituri cadre didactice

Introducerea de bonuri de masă pentru toate cadrele didactice si creșterea veniturilor nete ale cadrelor didactice cu minim 10% și apoi în fiecare an cel puțin pentru a acoperi inflația.

Etajul 8 ETTI

Recuperarea etajului 8 de la Euronews către ETTI.

Transparenta

Transparentizarea și analiza cheltuielilor actuale ale UNSTPB, oprirea risipei banilor.

Alumni

Crearea unui serviciu responsabil pentru rețeaua de alumni.