Metodologie alegeri

A fost publicată metodologia de alegeri în mediul universitar din România. Câteva puncte importante:

  • Modalitatea de desemnare a rectorului în conformitate cu prevederile alin. (2) se stabilește prin referendum universitar cu minimum 3 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului.
  • Au dreptul de a participa la concursul de ocupare a funcției de rector persoane cu prestigiu profesional din țară și din străinătate care, pe baza audierii în plenul senatului universitar nou-ales, au obținut avizul de participare la concurs din partea acestuia. Avizul se acordă numai pe baza votului majorității simple a membrilor senatului universitar nou- ales.
  • Referendumul universitar se organizează la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior acreditate, la fiecare 5 ani, cu minimum 3 luni înainte de desemnarea structurilor și funcțiilor de conducere de la nivelul instituțiilor de învățământ superior, conform prevederilor legale.
  • Data și tema referendumului se aduc la cunoștința membrilor instituției de învățământ superior cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua desfășurării acestuia, prin toate mijloacele de informare aflate la dispoziția instituției de învățământ superior.
  • Afișarea listelor de vot (fără codul numeric personal), delimitarea secțiilor, numerotarea și aducerea la cunoștința publică a secțiilor de votare și a locației de vot se fac cu cel puțin 14 zile calendaristice înaintea datei de vot.
  • Senatul universitar desemnează, la propunerea facultăților, un birou electoral al instituției de învățământ superior.
  • Biroul electoral al instituției de învățământ superior este responsabil pentru acreditarea persoanelor desemnate de către candidați ca observatori, pe lângă biroul electoral din fiecare secție de votare

Posted

in

by

Tags: